feedback, star rating, user rating

Promovam

un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.

tiktok, online marketing, digital marketing

Dezvoltam

un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i permită acestuia dezvoltarea personală şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii

earth, globe, birth

Respectam

şi valorificam pozitiv diferenţele sociale, culturale, religioase, lingvistice, promovând toleranţa, nediscriminarea, lucrul în echipă şi echitatea în toate demersurile educative.

Viziunea școlii

O şcoală care, printr-un învăţământ de calitate, îi ajută pe copii să se descopere pe ei însuşi și să devină utili atât pentru ei cât şi pentru o lume aflată într-o continuă schimbare

red apple fruit on four pyle books

Misiunea școlii

Prin respect și responsabilitate, școala aceasta va fi cea mai bună opțiune pentru copiii din jurul ei, oferind șanse egale de formare și  dezvoltare într-un mediu prietenos și va fi un spațiu sănătos pentru toți cei care îi calcă pragul.

Ziua Internațională a Educației
5 octombrie 2023

Scoala Gimnaziala Chicerea

Scoala Gimnaziala Chicerea