feedback, star rating, user rating

Promovam

un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.

tiktok, online marketing, digital marketing

Dezvoltam

un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i permită acestuia dezvoltarea personală şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii

earth, globe, birth

Respectam

şi valorificam pozitiv diferenţele sociale, culturale, religioase, lingvistice, promovând toleranţa, nediscriminarea, lucrul în echipă şi echitatea în toate demersurile educative.

Viziunea noastră

Şcoala Gimnazială Chicerea doreşte să devină o şcoală modernă, dinamică, mereu deschisă copiilor şi tuturor celor care au nevoie de educaţie, un loc în care fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea, să-şi valorifice talentele personale şi să se pregătească pentru integrarea în societatea globală a viitorului.

red apple fruit on four pyle books

Misiunea

şcolii Chicerea, este să întărească legătura cu familia, comunitatea şi partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale.

Ziua Internațională a Educației
5 octombrie 2023

Scoala Gimnaziala Chicerea

Scoala Gimnaziala Chicerea